Кръгла маса на тема: 
„ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ОПАЗВАНЕТО НА ХРИСТИЯНСКОТО НАСЛЕДСТВО В БЪЛГАРИЯ”
17 май 2022 година, град Смолян

През месец май в рамките на три дни научния колектив, който работи по Национален проект ДН15/4 „Създаване на модел за опазване, социализация и популяризиране на православните храмове в България“, финансиран от Фонд „Научни изследвания” организира Кръгла маса на тема: „Добри практики и проблеми при опазването на християнското наследство в България” По време на проекта бяха изследвани добрите практики за съхранение, опазване и социализиране на християнското наследство в България, като резултат научния колектив изведе и формулира модел за опазване и на християнското наследство. 

По време на втория етап от работата по проекта от печат излезе сборник с научни статии посветени на християнското наследство като културно достояние за опазване на духовните ценности в страната и чужбина „Социална инвенция на религиозното културно наследство” сборник изследвани, споделен опит https://cho.unibit.bg/index.php/bg/resultati/publikacii .

На организираната кръглата маса, която се проведе в община Смолян бяха обсъдени настоящи и бъдещи проекти свързани с темата за ролята на християнското наследство като опора за сплотеност в работата на различни институции с цел опазване на една култура, на един народ. В представянето на постигнатите резултати и в обсъждането на темата взеха участие представители на културни отдел на община Смолян, местни читалища и образователни институции, РИМ, регионална библиотека, представители на БПЦ, кметове на Смолян и на Широка лъка.

Активно участие в кръглата маса и повдигнатите въпроси и предизвикани дискусии взеха свещеноиконом отец Запрян, както и отец Димитър, а също така представителите на светските институции, които споделиха своя опит в общуването с местното население и отношението на различните общности и значението на християнското наследство като храмове и традиции, празници и роля в тяхното ежедневие. 

Професор Мария Николова като ръководител откри Кръглата маса, която се проведе на 17 май 2022 в община Смолян. Тя обстойно презентира процеса на работа по време на проекта, резултатите, които бяха постигнати, модела, който беше изведен по време на проведените теренни проучвания и изследователска работа. По време на теренните проучвания бяха събрани нагледни материали – снимки, заснети аудио и видео, проведени срещи, обсъждания, участие в научни форуми, конференции и семинари, подготвени научни доклади, статии и сборник със събран практически опит и изследвания по темата, описани добрите практики в България и чужбина.

Професор София Василева, като част от работния научен колектив представи публикувания сборник, като резултат от теренните проучвания и изследване на международния опит в сродна средна и цел за социализиране на християнското наследство.

Представителите на народните читалища „Балкански просветител -1871”, „Кирил Маджаров -1866”, „Светлина – 1928” споделиха за своя опит и участие в просветителската дейност, която провеждат и за съвместната работа с различните институции.

Представителите на регионалната библиотека „Николай Вранчев” град Смоля, както и представителите на Регионалния исторически музей в град Смолян разказаха за своя опит и проектна дейност в процеса на опазване на културното наследство в региона.

Отец Запрян спомена, че на 17 май 2022 спомена, че именно на тази дата българската православна църква почита паметта на загиналите в баташкото клане и напомни, че ако „Има православие – има български народ” и ни призова, като ни напомни, че „трябва да има вяра, надежда и любов”. А също така сподели, че въпреки трудностите на ежедневието (пандемията) през 2020 в област Смолян са построени и осветени нови храмове в с. Неделино на 14.05.2020, в с. Загражден на 04.07.2020, в с. Забърдо и в с. Брезе се строят нови храмове със средства и дарения от бизнеса и местното население. 

Отец Димитър сподели, че възпитанието и традициите са онези постулати, които водят до спазване, почитане, опазване на вяра и наследството и спомена как и мюсюлмани съдействат за опазване на християнското наследство и даряват за мир на всички.

Кметът на Широка лъка сподели, че работят в разбирателство с представителите на БПЦ. През последните 6-7 години активно работят по инициативата – да подържат отворени църквите: една църква в село Върбово, две църкви в село Гела, две църкви в село Широка лъка, 25 параклиса в региона. Като активно в тази инициатива за възстановяване на храмове и християнско наследство намират средства чрез дарения на стари родове, като например рода Паламарчеви, чрез наследник на рода Тодор Паламарчев. Тази практика съдейства и за възстановяване на родовата памет и история на региона.

И така сме свидетели на приказката, че „където е стадото трябва да има и пастир” и като учиш на патриотизъм и родолюбие, там неминуемо е и културата за приобщаване към църквата – празниците, традициите и т.н. Важна е ролята и на Неделните училища към църквата и съвместната екипна работа между читалище, църка и община.

Бяха поставени и разисквани такива въпроси като: 

  • Защо в Родопите младите много повече присъстват в православните храмове?

Отговорът този въпрос последва от Валентина Василева от РИМ „Стою Шишков” град Смолян и бе радушно приет от всички присъстващи, а тя каза: „Не се тревожа, че младите не са в Храма – защото младите от само себе си стигат до него, когато имат свои деца, когато ги застигнат житейски тегоби и т.п., които неминуемо ги връщат към църквата – въпреки всичко региона запазва и пази своята идентичност, въпреки статистиката 30 % християни срещу 70 % мюсюлмани, защото живеем сплотено в мир и разбирателство.”Банер 1
©2018-2023 УниБИТ. Реализиран с финансовата подкрепа на ФНИ