Министерство на културата

Министерство на образованието и науката

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Българска православна църква

Община Смолян

Община Варна

Община Златоград

Община Болярово

Национална комисия за ЮНЕСКО – БЪЛГАРИЯ

Проект „Православие България”

„Свети места“ е най-големият портал в интернет пространството за християнски култови обекти

Регионален исторически музей Смолян

Археологически музей в град Варна

Регионален исторически музей Варна

Българския православен каталог в Интернет – Аладжа манастир

Банер 1
©2018-2023 УниБИТ. Реализиран с финансовата подкрепа на ФНИ