ТЕРЕН БОЛЯРОВО
В рамките на дейностите, планирани по проект ДН15/4 от 11.12.2017 г. членове не екипа на поект „Създаване на модел за опазване, социализация и популяризиране на православните християнски паметници в България“ посетиха община Болярово и намясто се запознаха с различните дийности по опазването на християнското културно наследство. Бе проведена среща с ръководството на общината - г-н Христо Христов – кмет и с г-жа Нина Терзийска – зам. кмет, както и с г-жа Лора Величкова – гл. редактор на в-к „Крайгранична искра“.  На срещата бе обсъдено съвременното състояние на храмовете на територията на тяхната община.
Населението в селата от граничната община е застаряващо и самите населени места непрекъснато обезлюдяват. Грижата за църковните храмове е почти изцяло ангажимент на местните власти.  Инициативите за ремонти и за дейности, насочени към съхраняване на храмовете, както и за изграждане на нови са изцяло на местната власт. Все още съществува нагласата БПЦ и местното население да са пасивен наблюдател и да бъдат активни само в посока на посочване на необходимост от ремонти. Подготвят се проекти, както и се търсят дарители. Право да кандидатстват с проекти за ремонт на църковни храмове имат собствениците на имотите - в случая – църковните настоятелства. Възстановени и ремонтирани с финансиране по ПРСР са следните храмове: храм “Св. Димитър”, гр. Болярово; храм „Рождество Пресвета Богородица”, с Мамарчево; храм „Успение Пресвета Богородица”, с. Шарково; „Успение Богородично”, с. Голямо Крушево; храм ”Свети Свети Кирил и Методий”, с. Странджа; храм „Свети Йоан Кръстител”, с. Малко Шарково
Според местното ръководство все още има какво да се направи за опазването на християнските храмове, макар че е направено доста. Спешна необходимост от ремонт има за 9 църковни храма от общо 21 храма, от които 2 броя в по-големи населени места и 7 броя в малки населени места. Става  дума за храмовете: „Свети Пророк Илия”, с. Дъбово; „Свети Свети Константин и Елена”, с. Златиница; „Св. Възнесение Господне”, с. Оман; „Свети Константин и Елена”, с. Ружица; „Свети Пророк Илия”, с. Денница и др.
БПЦ съгласуват намерения и инициативите за ремонтни дейности по църковните храмове. Има частични случаи, при храмовете, възстановени чрез дарения и средства от бюджета на общината, Сливенската Митрополия да участва с определени средства като дарения.
В община Болярово е живо и дарителството в името на бога и вярата. Даряват, както отделни физически лица, така и представители на местния бизнес, най-често свързани с конкретно населено място.Параклисът „Успение Богородично“ в село Иглика – изцяло е построен с дарения. Освен това църквата „Успение Богородично“ в село Стефан Караджово е ремонтирана изцяло със средства от дарителска кампания, организирана от община Болярово. Църквата  в село Горска поляна е възстановена със средства от дарители. Параклисът в село Крайново е изграден изцяло със средства от дарители. Параклисите в село Вълчи извор и край село Стефан Караджово са изградени основно със средства от бюджета на община Болярово.
Общината и бизнесът основно осигуряват средства за празничните мероприятия, включително възнаграждение на свещениците, традиционни курбани и др.
В общината се осъществява сътрудничеството с културни институции в региона - с РИМ –Ямбол и Етнографския музей в град Елхово. В различни периоди Болярово осигурява работници от програмите за временна заетост на РИМ при провеждане на археологически разкопки на територията на община Болярово. Взаимно се подкрепят при осъществяване на проекти -  с писма за партньорство, с участие във форуми. Представителите на РИМ –Ямбол Съдействие са оказали съдействие и при осъществяване на процедурата по придобиване на статут  на паметници на културата с национално значение на обекти край село Воден. Община Болярово и културните институции традиционно си взаимодействат в осъществяване на различни поеекти, свързани с опазването и популяризирането на културното наследство, в това число и на православните храмове.
Църковните храмове на територията на община Болярово се включват в краткотрайни туристически дестинации, разработени по проект, финансиран от ОПРР 2007-2013, партньорски проект на общините от област Ямбол.
Културно-исторически интерес представлява църквата в село Стефан Караджово, изградена през 1763 г., в която е кръстен националния герой Стефан Караджа. Поради по-различната си архитектура, интерес представлява и църквата в село Воден, като тя е сред най-често посещаваните църкви от община Болярово, поради близостта и до архитектурни обекти край село Воден.
В заключение може да се каже, че теренните изследвания на територията на община Болярово доказаха хипотезата ни, че дори и в малките общини населението, бизнесът, местната власт и представителите на БПЦ правят всичко възможно да се опазват и социализират православните храмове. Те се реставрират, строят се нови и се съхраняват за поколенията.

 

Работна среща в община Болярово – 28 май 2022 г.

Участието на УниБИТ в различни научноизследователски проекти, в които са включени общините Елхово и Болярово е добре известно на местните представители на властта, културните институции, и др. представителите на общината и културните институции подчертаха, че вече няколко години Университетската младежка академия към Университета по библиотекознание и информационни технологии провежда със студентите археологически проучвания на територията на общините. Също така бе изразена благодарност на Фонд научни изследвания, с чиято финансова подкрепа е изследвано документалното наследство на Странджа. Проект ДН15/4 „Създаване на модел за опазване, социализация и популяризиране на православните храмове в България“, също финансиран от ФНИ към МОН е един от проектите, които допълват изследванията на богатото културно наследство на Странджанския край.
Представянето на резултатите от проекта предизвиква голям интерес и положителна реакция сред присъстващите на работната среща–отчет на резултатите в Община Болярово. Тя бе организирана с любезното съдействие на общинските власти в Болярово и Елхово. На тази среща присъстваха представители на местната власт, на БПЦ, музейни работници и читалищни дейци от общините.
Проф. д.ик.н. Стоян Денчев, член на екипа, презентира създадения модел за опазване на православните храмове в България – резултат от изпълнението на проект ДН15/4 „Създаване на модел за опазване, социализация и популяризиране на православните храмове в България“, финансиран от ФНИ към МОН. Особено внимание бе отделено на действията и политиките по опазване на религиозното културно наследство в община Болярово. Също така бе представен издаденият по проекта сборник с изследвания „Социална инвенция на религиозното културно наследство. Сборник изследвания. Споделен опит“, както и албумът към него. Изданието предизвика голям интерес сред участниците.
Презентирането на резултатите от проекта предизвика оживена дискусия, в която бяха подчертани характерните за Община Болярово политики и действия при опазване и възстановяване на религиозното наследство. Отново бяха дадени за пример дейностите в с. Стефан Караджово, Иглика и др., където с общи усилия и средства са издигнати и осветени нови храмове. Подчертана бе активната дейност на общината за реализирани съвместни проекти по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) и проекти за създаване на туристически дестинации. Участниците в работната среща споделиха свои политики и мероприятия с цел опазването на местните православни храмове.
Специално бе подчертано голямото значение на трансграничното сътрудничество между Р България и Р Турция., както и резултатите от него – възстановени храмове в Къркларели, Одрин и църквата „Св. Стефан“ в Истанбул. В своите изказвания те високо оцениха актуалността и значението на проекта и изразиха надежда, че богатото културно наследство на Странджанския край ще провокира и в бъдеще УниБИТ да продължи да извършва подобни изследвания.
Банер 1
©2018-2023 УниБИТ. Реализиран с финансовата подкрепа на ФНИ